Direct naar onze ANBI-gegevens ➡️

JAARVERSLAG 2020

Het OGJG Jaarverslag 2020 geeft samen met de Jaarrekening 2020 een compleet overzicht van het turbulente afgelopen jaar. Het is overbodig te vertellen welk thema er in ons werkende en privéleven centraal stond. Voor heel veel mensen was het helaas een jaar van verlies, onzekerheid en hectiek. Ook voor OGJG was 2020 een bewogen jaar en dit jaarverslag moet worden gelezen in het licht van alle veranderingen die zich vanaf 16 maart 2020 hebben voorgedaan. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers en de hulp van velen uit ons netwerk werd 2020 toch een succesvol jaar.
Lees het Jaarverslag-OGJG 2020 en de Jaarrekening-OGJG-2020.

2020: ‘De wereld is zoals je hem zelf ziet’, dus wij kiezen ervoor om onze blik te richten op alles wat wél mogelijk was dit jaar.​
Enny van Arkel en Ilse Nieuwland Directeur-bestuurders.

 

JAARVERSLAGEN VOORGAANDE JAREN

OGJG streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is.

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag, met financieel jaaroverzicht, waarin we inzicht geven in onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen. Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag_OGJG_2019
Jaarverslag-OGJG-2018

ANBI gegevens

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft een ANBI status. Hierdoor dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht met deze gegevens. Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen hiervan.

Algemeen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
RSIN: 854048765.
Bank: NL96INGB0006508350. 

Bezoekadres
Haarlemmerstraat 121-1
1013 EN Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten
De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.’
SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Het beleid
Het beleid van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2020 en het OGJG beleidsplan 2021 – 2025.
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren. 

Eigen vermogen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 

Anderen bezochten ook:

Blijf bij met onze nieuwsbrief

We sturen een maandelijkse e-mail nieuwsbrief uit waarin we u meenemen rondom alles wat er gebeurt binnen OGJG. We vertellen u welke seniorencolleges er plaats gaan vinden, we delen nieuws rondom onze online leeromgeving OASE van Kennis, en houden u op de hoogte van nieuwe samenwerkingen.

Schrijf u nu in!

* = verplicht veld

door MailChimp!