JAARVERSLAG 2020
Het OGJG Jaarverslag 2020 geeft samen met de Jaarrekening 2020 een compleet overzicht van het turbulente afgelopen jaar. Het is overbodig te vertellen welk thema er in ons werkende en privéleven centraal stond. Voor heel veel mensen was het helaas een jaar van verlies, onzekerheid en hectiek. Ook voor OGJG was 2020 een bewogen jaar en dit jaarverslag moet worden gelezen in het licht van alle veranderingen die zich vanaf 16 maart 2020 hebben voorgedaan. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers en de hulp van velen uit ons netwerk werd 2020 toch een succesvol jaar.

Lees het 
Lees het Jaarverslag-OGJG 2020 en de Jaarrekening-OGJG-2020.

2020: ‘De wereld is zoals je hem zelf ziet’, dus wij kiezen ervoor om onze blik te richten op alles wat wél mogelijk was dit jaar.​

Enny van Arkel en Ilse Nieuwland Directeur-bestuurders

JAARVERSLAGEN VOORGAANDE JAREN

OGJG streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is. 

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag, met financieel jaaroverzicht, waarin we inzicht geven in onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen. Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag_OGJG_2019
Jaarverslag-OGJG-2018

Overige informatie
ANBI-status, onze doelstellingen en ons beleid.